Goede Doel

Aan de Tiederbie-kuier is een bijzonder doel verbonden. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan de stichting Steenwijkertoornrun. Het is goed te weten dat de gehele opbrengst van het inleggeld ( de prijs van uw kaartje) volledig ten gunste zal komen van dit goede doel. Alle kosten zullen worden gedragen door sponsoren, de lionsclub en de Vrijwillige Brandweer Steenwijk.
De Steenwijkertoornrun is inmiddels een fenomeen. Elk jaar wordt een tourrit georganiseerd voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij krijgen een rondrit aangeboden door het prachtige Steenwijkerland en dat op wel zeer bijzondere voertuigen: achter op een Trike of in een zijspan. Daarnaast wordt invulling gegeven aan een feestelijke dag met een lunch, muziek etc. Het is een evenement waar naar wordt uitgekeken. Limieten zijn gesteld en daarom nemen nu jaarlijks maximaal 70 voertuigen deel met ca 75 gasten. Ook in bussen wordt door gasten geparticipeerd in de tour. Inclusief deelnemers en vrijwilligers zijn er ca. 250 personen actief tijdens de run.
De kosten van de Steenwijkertoornrun zijn hoog. Met uw deelname aan de Tiederbie-kuier levert u een meer dan welkome bijdrage aan het continueren van de Steenwijkertoornrun.